onsdag 18. mars 2009

Har du det i deg?

I dag har Gnist, den store lærersatsningen, lansert en test med navnet "Har du det i deg?". Takk og pris bestod jeg testen som vikarlærer i 6.klasse... Mye kan nok sies om Gnist og kampanjen som føres for å rekruttere nye lærere, spesielt med tanke på norsklærere og arbeidsmengden som dette faget medfører.

Men tilbake til testen "Har du det i deg?". Det er ikke sagt at alle mennesker egner seg til å bli lærere, like lite som mange, deriblant meg selv, ikke egner seg til å bli snekker eller tannlege, for den slags skyld. Velger man læreryrket innebærer det at man er i "ilden" hver dag. Vi må være forberedt på alle mulige spørsmål og utfordringer, slik som vikarlæreren i testen opplever. Det sier seg selv at det takler ikke alle mennesker like bra. Derfor synes jeg det er på høy tid at det settes søkelys på lærerutdanningen og ønske om å styrke lærerrollen, og ikke minst statusen til læreryrket.

1 kommentar:

 1. Øke statusen til læreryrket ja, men hvordan gjør vi det? Politikerne våre snakker i fagre ord om hvordan dette skal ordnes. Jeg har vært lærer i grunnskolen i snart 15 år nå. De fleste tiltak jeg har opplevd fra politisk hold har bidratt til det motsatte.
  Som eksempel her kan bl.a nevnes innføringen av bundet arbeidstid. Før ble det tatt for gitt at lærerne var vel forberedt til timene, at de satt av tid til samarbeid og at lærerne gjorde den jobben de var satt til, om det var på skolen like etter undervisningsslutt eller om det var på søndag ettermiddag ved salongbordet. Så fant, den gang undervisningsminister, Trond Giske ut at lærerne måtte SYNLIGGJØRE at de faktisk gjorde noe. Hvis lærerne blir tvunget til å være på skolen utover undervisningstiden og de obligatoriske møtene blir det letter å argumentere for at de faktisk gjør en jobb. Takk for tilliten!! Det var ingen bombe at vårt kjære forbund(!) støttet denne tanken. "Me må synleggjera", sa hu Helga...
  Konsekvensene av dette er at lærerne nå blir tvunget til å være på skolen i noen timer etter undervisningsslutt. Penger til opprustnig av arbeidsplassene våre ble ikke avsatt. Det er ikke alltid like lett å konsentrere seg om å forberede morgendagen eller rette historieprøvene i et overfylt arbeidsrom etter seks timers undersvisning...
  Mens resten av arbeidslivet går mot større fleksibilitet og større tillit til at folk faktisk gjør jobben sin, snøres nette om oss lærere. Er det å øke statusen til lærerne Helga og Trond?
  En ting kan øke statusen til lærerne; LØNN!! Personlig synes jeg at jeg tjener nok, det er bare at alle de andre tjener så mye mer enn meg. Jeg har lengre utdannelse enn de fleste jeg omgås, men jeg tjener minst. Det er ikke til å stikke under en stol at skal vi rekrutere de flinkeste der ute til å bli lærere må lønnen opp. Det er sikkert flott med Gnist og andre kampanjer, men det endrer ikke det faktum at vi forblir under gjennomsnittet i lønnsadelen og det øker ikke statusen...

  Mvh lettere desillusjonert ungdomsskolelærer

  Bra blogg btw :-)

  SvarSlett